Taakvelden

Taakveld Openbaar basisonderwijs

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 206
Gerealiseerd € 203
Afwijking € 3
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08