Programma's

Bestuur en Bedrijfsvoering

Taakvelden

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 16.208
Gerealiseerd € 15.138
Afwijking € 1.070
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08