Taakvelden

Taakveld Begeleide participatie

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 3.750
Gerealiseerd € 3.689
Afwijking € 61
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08