Taakvelden

Taakveld Samen Doen

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 800
Gerealiseerd € -15
Afwijking € 815
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08