Taakvelden

Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 516
Gerealiseerd € 521
Afwijking € -5
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08