Taakvelden

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 1.431
Gerealiseerd € 1.482
Afwijking € -51
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08