Taakvelden

Taakveld Sportbeleid en activering

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 126
Gerealiseerd € 118
Afwijking € 8
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08