Taakvelden

Taakveld Sportaccommodaties

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 2.242
Gerealiseerd € 2.196
Afwijking € 46
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08