Taakvelden

Taakveld Bedrijvenloket en regelingen

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 189
Gerealiseerd € 170
Afwijking € 19
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08