Taakvelden

Taakveld Economische promotie

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 432
Gerealiseerd € 254
Afwijking € 178
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08