Taakvelden

Taakveld Riolering

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 1.810
Gerealiseerd € 2.001
Afwijking € -191
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08