Taakvelden

Taakveld Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 1.039
Gerealiseerd € 1.085
Afwijking € -46
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08