Taakvelden

Taakveld Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 2.612
Gerealiseerd € 4.914
Afwijking € -2.302
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08