Taakvelden

Taakveld Wonen en bouwen

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 800
Gerealiseerd € 571
Afwijking € 229
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08