Taakvelden

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 428
Gerealiseerd € 426
Afwijking € 2
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08