Taakvelden

Taakveld Verkeer en vervoer

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 2.536
Gerealiseerd € 2.364
Afwijking € 173
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08