Taakvelden

Taakveld Parkeren

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 13
Gerealiseerd € 1
Afwijking € 12
Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08